EnPlant HGG - Bioenergi eldad hetgasanläggning

EnPlant Engineering är ett ledande företag som arbetar med fast- bränsleeldade hetgas anläggningar nedan kallat HGG – Hot Gas Generator. Vi kan för industriella ändamål leverera delar till- eller kompletta bioenergi eldade HGG i hela världen.

Vi tillhandahåller anläggningsprojektering, detaljprojektering, ritningar, tillverkning, underlag för egentillverkning, montering, supervision och med samarbetskollegor sedan årtionden komplett processtyrning och industriell automation.

.

Bionergi eldad HGG kan leverera hetgasenergi till

Tillverkning av trä bränslepellets, spån-, OSB och MDF-skivor kräver stora mängder värme energi för tork samt pressnings processerna. Vår HGG eldas vanligen med träavfall som, bark, spån, skogsflis och kantavfall. HGG genererar hetgasenergi till trum- och tubtorkar samt avgaspannor för hetolja och hetvatten. Förbränningen av träavfallet sker på vår egenutvecklade rörliga rosterteknik och genom åren har vi utvecklad något vi kallar CPC & CPF teknik för förbränningsluft.

Dina applikationer styr men huvudsak tillhandahåller EnPlant

HGG/Bioeldade Hetgas Genaratorer – Bioeldade hetvattenpannor – Förbränningslufts system – Bränslehanterings system – Multicyklon – Relaterat ask system – Materialhantering - Processtyrning och industriell automation. För underhållarbeten och reparationer har vi våra vanligaste Rosterstavar på lager.

Vad Vi kan hjälpa till med!

Vi vet att varje anläggning/kund har sina speciella applikationer och kräver olika lösningar, vi har genom åren deltagit i flera tiotals anläggningsprojekt som konsulter och leverantör. Kontakta oss gärna.

 

© Copyright Enplant.se . All Rights Reserved.